โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

สถานที่ การเดินทาง และการติดต่อ

การเดินทางไปและกลับจากโรงแรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ระยะทาง: 15.53 ไมล์/25 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว) 400 บาท

บริการรถรับส่ง: โรงแรมมีรถ BMW ซีรีส์ 7 สำหรับบริการรับส่งตามความประสงค์ของท่าน โปรดจองทางโทรศัพท์หมายเลข +66 2656 0056 ล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาที่ท่านจะมาถึง อย่างน้อยสองชั่วโมง

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ระยะทาง: 12.43 ไมล์/20 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว):  400 บาท

บริการรถรับส่ง: โรงแรมมีรถ BMW ซีรีส์ 7 สำหรับบริการรับส่งตามความประสงค์ของท่าน โปรดจองทางโทรศัพท์หมายเลข +66 2 656 0056 ล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาที่ท่านจะมาถึง อย่างน้อยสองชั่วโมง

การติดต่อ

ที่อยู่: 973 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร: +66 2 656 0444 แฟกซ์ +66 2 656 0555
อีเมล: intercon@ihgbangkok.com
เว็บไซต์: intercontinental.com/Bangkok‎