โรงแรมอินดิโก กรุงเทพ ถนนวิทยุ

สถานที่, การเดินทาง และการติดต่อ

การเดินทางไปและกลับจากโรงแรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ระยะทาง: 18.65 ไมล์/30 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมอินดิโก กรุงเทพ ถนนวิทยุ

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว) 400 บาท

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ระยะทาง: 16.1 ไมล์/26 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมอินดิโก กรุงเทพ ถนนวิทยุ

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว) 400 บาท

การติดต่อ

ที่อยู่: 81 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร: +66 2 207 4999
แฟกซ์: +66 2 207 4998
เว็บไซต์: hotelindigo.com/bangkok