โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ

สถานที่, การเดินทาง และการติดต่อ

การเดินทางไปและกลับจากโรงแรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ระยะทาง: 20.51 ไมล์/33.00 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว): 400 บาท

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ระยะทาง: 15.53 ไมล์/25.00 กิโลเมตร ไปยังโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

ค่าโดยสารรถแท็กซี่โดยประมาณ (เที่ยวเดียว): 400 บาท

การติดต่อ

ที่อยู่: 971 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โทร: +66 2 656 1555

แฟกซ์: +66 2 656 1666

อีเมล: holidayinn@ihgbangkok.com

เว็บไซต์: holidayinn.com/ehibangkok