Your next corporate event in Thailand

Your next corporate event in Thailand

Your next corporate event in Thailand

ข้อมูลทั่วไป

สนามบินนานาชาติ

ประเทศไทยมีท่าอากาศยานหลายแห่งที่ให้บริการทั้งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ และมีท่าอากาศยานอีกหลายแห่งเช่นกันที่ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (www.suvarnabhumiairport.com) และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (www.donmueangairportthai.com/en) ในกรุงเทพมหานคร เป็นท่าอากาศยานชั้นนำของไทย เป็นศูนย์กลางการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ และยังเป็นประตูสู่สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่งภายในประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสมุย ก็มีท่าอากาศยานชั้นนำสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกจากประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

การเดินทางขาเข้าและการขอวีซ่า

ปัจจุบัน ประเทศไทยเปิดให้ 57 ประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งทางอากาศหรือทางบกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแถบตะวันตกที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด โดยจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 15 วัน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมการกงสุลของประเทศไทย (www.consular.go.th/main/th

การเดินทาง

สำหรับเที่ยวบินในประเทศที่บินไปยังเมืองหลักประจำจังหวัด โดยทั่วไปจะเป็นเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร หรือท่าอากาศยานนานาชาติแห่งอื่นของประเทศไทย ผู้ให้บริการสายการบินในประเทศมีหลายราย เช่น การบินไทย และแอร์เอเชีย ซึ่งให้บริการเที่ยวบินในประเทศหลายเส้นทางทั้งขาเข้าและขาออกจากท่าอากาศยานไทยหลายๆ แห่ง 

รถไฟ

ระบบรถไฟที่มีเครือข่ายทั่วประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.; www.railway.co.th/) มีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุม 4 เส้นทางสายหลักทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก แม้จะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย แต่เดินทางได้ช้าและใช้เวลามาก จึงเหมาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเดินทางระยะสั้นและยาว รถไฟที่มีเส้นทางเดินรถระยะยาวทั้งหมดจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร

 

ขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้าบนดิน (รถไฟฟ้าบีทีเอส www.bts.co.th) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (รถไฟฟ้ามหานคร www.bangkokmetro.co.th/) โดยมีสถานีอยู่ตามจุดสำคัญและจุดบรรจบต่างๆ ในเมือง

  

แท็กซี่

กรุงเทพมหานครเป็นเขตเมืองเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบแท็กซี่มิเตอร์อย่างเป็นทางการ แม้ว่าเมืองท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น เชียงใหม่ จะมีแท็กซี่มิเตอร์ แต่มักจะต้องตกลงหรือต่อรองราคาล่วงหน้าก่อนใช้บริการเสมอ ทำให้บริการแท็กซี่อื่นๆ เช่น Uber, GrabTaxi และ Easy Taxi ได้รับความนิยมมากกว่าทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองท่องเที่ยวอื่น เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่

 

รถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพมหานครมีระบบรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นระบบใหญ่ที่สุดในประเทศ เช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีและเมืองประจำจังหวัดอื่นๆ อีกบางเมือง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถและตารางเดินรถได้จากเว็บไซต์ Transit Bangkok (www.transitbangkok.com/)

 

ตุ๊กตุ๊ก

รถสามล้อเครื่องวิ่งไวเป็นวิธีเดินทางที่ถือเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของประเทศไทย และมักจะต้องตกลงราคาก่อนใช้บริการเสมอ

 

วินมอเตอร์ไซค์

วินมอเตอร์ไซค์เป็นวิธีเดินทางที่สะดวกและได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งในประเทศไทย โดยเฉพาะการเดินทางในระยะสั้น ซึ่งผู้ให้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมหานครจะต้องสวมเสื้อกั๊กที่มีสีและตัวเลขกำกับ อย่างไรก็ตามแม้มีการกำหนดราคาค่าโดยสารสำหรับบางเส้นทางไว้แล้ว ท่านก็ยังต้องต่อรองราคาสำหรับการใช้บริการโดยสารในระยะไกล

 

รถบัสและรถตู้

รถบัสเป็นรถโดยสารสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับการเดินทางในระยะไกล รถบัสเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และมีรอบการหมุนเวียนเส้นทางเดินรถจำนวนมาก ทั้งยังมีรถหลากหลายประเภทให้บริการ ตั้งแต่รถบัสติดพัดลมแบบธรรมดาในเขตชานเมือง รถบัสปรับอากาศที่วิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเข้าเมือง ไปจนถึงรถบัสวีไอพีสำหรับเส้นทางเดินรถระยะไกล สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถและตารางเดินรถได้จากเว็บไซต์ Transit Bangkok (www.transitbangkok.com/)

 

รถตู้เป็นบริการรถโดยสารของบริษัทเอกสารชนที่มีเส้นทางเดินรถขาไปและกลับจากจุดศูนย์กลางสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย มักจะมีจุดจอดรับผู้โดยสารตามตลาดและสถานที่เลื่องชื่อต่างๆ ซึ่งในบางกรณีอาจจะบริการส่งผู้โดยสารถึงโรงแรมที่พัก

สุขภาพ

บริการด้านการแพทย์

กรุงเทพมหานครถือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมประจำภูมิภาค และมีโรงพยาบาลหรูหราที่สุดในโลก ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนจะมีราคาแพงกว่าสถานพยาบาลอื่น แต่ก็มีมาตรฐานบริการที่เหนือกว่าและมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ตามเขตเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ หัวหิน, ภูเก็ต และพัทยาก็มีมาตรฐานด้านบริการสุขภาพที่ดีเช่นกัน แต่การท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลจะทำให้ท่านต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางสุขภาพบางประการ และมีบริการทางการแพทย์รองรับน้อยกว่า

การฉีดวัคซีนและข้อควรระวังป้องกัน

สำหรับประเทศไทย การฉีดวัคซีนถือเป็นคำแนะนำแต่ไม่ถึงกับจำเป็นต้องฉีด แต่หากท่านวางแผนเดินป่าหรือมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ห่างไกล ก็ควรระวังและป้องกันไข้มาลาเรีย (โดยทั่วไปแล้ว ในเขตเมืองใหญ่และย่านรีสอร์ทมีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้มาลาเรียน้อยมากจนถึงไม่มีเลย) อย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่ค่อยพบปัญหาการติดโรคแปลกๆ โรคติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่พบน้อยกว่าปัญหาจากสภาวะความเจ็บป่วยที่มีอยู่เดิม เช่น โรคหัวใจ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ส่วนอาการเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ ท้องร่วง และไข้เลือดออก สามารถป้องกันหรือรักษาได้ง่าย อย่างไร การปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางย่อมเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด 

งานแต่งงานในต่างประเทศ

คู่รักที่วางแผนว่าจะแต่งงานในประเทศไทยจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนด มีเอกสารทางกฎหมายครบถ้วน และลงทะเบียนการสมรสล่วงหน้าก่อนการจัดงานแต่งงานหลายวัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ กระบวนการทั้งหมดจึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความในท้องถิ่นจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสมรสในประเทศไทยและต่างประเทศของท่านจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Thaiembassy.com (www.thaiembassy.com/marriage/marriage.php)

มาตรฐานความปลอดภัย

คนไทยมีนิสัยรักสงบและเป็นมิตร โดยทั่วไป ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย แต่ท่านก็จำเป็นต้องใช้สัญชาตญาณและความระมัดระวังในบางสถานที่และบางสถานการณ์เช่นเดียวกับในทุกประเทศ เราขอแนะนำให้ท่านเก็บของมีค่าไว้ในตู้นิรภัยของโรงแรมหรือรีสอร์ท พื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมย และควรระมัดระวังคนแปลกหน้าที่มาเสนอตัวเป็นไกด์นำเที่ยว ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1672

 ปัจจุบัน ททท. บริการรับทำประกันภัยออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งประกันภัยจะคุ้มครองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับการเดินทางในขอบเขตที่กว้างมาก รวมถึงอุบัติเหตุ การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทาง/ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหายหรือเสียหาย การเข้าพักในโรงแรมฉุกเฉิน เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.tatnews.org

แผนที่
คลิกปลายทางบนแผนที่เพื่อดู

กรองตาม

สถานที่

แบรนด์โรงแรม

รีเซ็ต
[IMAGE_SRC]

[HOTEL_TITLE]

[HOTEL_CONTENT]
[HOTEL_INFO_ICON]
[HOTEL_INFO_NUMBER]
[HOTEL_INFO_NAME]
[HOTEL_INFO_LIST]